Αριστολεο Βραβεια κανονες συμμετοχης

Aristoleo® Registered trademark

Αριστολεο ® Βραβεία “Το Ελληνικό Θαύμα” κανόνες συμμετοχής

Αιτήσεις συμμέτοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι στης 15 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στης 22 Μαΐου και η τελετή βράβευσης θα διοργανωθεί στην Αρχαία Ολυμπία στης 2 η 3 Ιουνίου.

Ο τόπος και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης θα ανακοινωθεί εδώ:

Αριστολεο Βραβεια – Κανονες Συμμετοχης

 

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 15 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 22 Μαΐου 2016

Τα Αριστολεο ® Βραβεία “Το Ελληνικό Θαύμα” έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να ανακαλύψουμε, να βραβεύσουμε και να προωθήσουμε τα ελαιόλαδα που διαθέτουν υψηλές υγεία προστατευτικές ιδιότητες και δεν έχουν γευστικά ελαττώματα. Θα βραβεύσουμε επίσης και τα ελαιοτριβεία που παράγουν αυτά τα πραγματικά εξαιρετικά ελαιόλαδα. Continue reading Αριστολεο Βραβεια κανονες συμμετοχης

DEOLEO claims organoleptic analysis is unreliable

DEOLEO claims organoleptic analysis is unreliable. In a stunning turn of events DEOLEO the largest olive oil company in the world defended itself against charges of selling fraudulent and adulterated EVOO by charging that organoleptic analysis is subjective and non-repeatable.

Olive Oil Authenticity Testing Underway in UK

Laboratory Talk · Campden BRI. More articles on: International Olive Council IOC, olive oil fraud, olive oil quality, Rural Payments Agency (RPA), United Kingdom. North America: Conference Urges Olive Oil Merchants to Monitor their Supply Chain.
The truth is finally out! Wine tasters have ruled the olive oil tasting world for over a century. The question is why gauge the taste of olive oil as if it was a sipping wine? The world of gourmet chefs promoting the big brands, organoleptic schools and judges have proliferated to the point where everyone who enters gets a medal of some kind.  They have latched on the olive oil tasting craze like flies on a dead horse. Now that the prosecutors have started tasting the olive oils on the shelves suddenly the tables are turned. The dirty world of olive oil organoleptic analysis and award shows is suddenly revealed to be a charade and a fraud as well. Is there no honour among thieves? Ha!

Continue reading DEOLEO claims organoleptic analysis is unreliable

Greek Olive Growers Under Attack

The battle for the hearts and minds of the Greek olive oil culture is raging in modern Greece. The few Greek olive growers that are in a position to overcome the inherent problems of the Greek olive oil industry are succeeding. They use their own resources to update their operations, produce excellent high phenolic extra virgin olive oil, bottle and brand it themselves and sell directly to customers or retail outlets worldwide. The rest are left at the whim and fancy of the local olive oil barons who wish to Continue reading Greek Olive Growers Under Attack

Future of Greek Olive Oil

A wise man once said in order to see your future you have to be able to remember your past. What is the future of Greek olive oil? If we look back in history the future is easily known and very bright indeed. Modern Greece inherited a wealth of unestimable value. The high phenolic olive tree. Is it any coincidence over 98% of olive trees in Greece carry within them the highest levels of phenolic compounds found in olive oil which are scientifically proven to have high medicinal value?

Do the modern Greek politicians recognize this fact? NO!

Do they care? NO!

Do they remember their history? NO!

In fact they are trying to bury it. Politicians in concert with EFET (Hellenic Food Safety Agency) along with a few misguided scientists who apparently claim that olive oil is not a medicine it is a food and simply a part of the mediterranean diet.

They have managed to thwart the implementation of the EU health claim regulation 432/2012 spanning 3 Greek governments. Imagine if these individuals and state agencies put the same effort in uplifitng the Hellenic spirit instead of burying it.

Olive oil was considered medicinal by our ancient Hellenic ancestors. They traded this most valuable olive oil across the mediterranean. All evidence points to the fact that Ancient Hellenic culture was the first to recognize the medicinal and nutritional value of olive oil. More specifically they recognized the early harvest olive oil as the most medicinal. It was only 3 years ago they were proven to be so right.

NMR 600
Nuclear Magnetic Resonance, University of Athens

Early harvest olives contain more phenolic compounds than mature olives. This was proven in 2012 when Dr. Magiatis and his team of researchers at the University of Athens discovered the NMR (Nuclear Magnetic Resonance) method of measuring individual phenolic compounds in olive oil.

Continue reading Future of Greek Olive Oil

The Greek Olive Oil Farce

Why is it the country which literally invented olive oil and raised it to new cultural and nutritional heights 2,500 years ago is now struggling to market its olive oil abroad? This is the Greek Olive OIl Farce. Why is it the people who chose to honor their greatest athletes with an olive leaf wreath on their heads in order to promote the health and strength aspect of olive oil consumption no longer wish to do so? The EU health claim implementation is still mired in red tape and under the inlfuence of special interest groups and their delaying tactics. Shame on EFET (Hellenic Food Safety Agency).
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/europe/evoo-health-claim-debate-greece-turns-ugly/48069

Why is it the people who were the most prolific traders of olive oil of all time can no longer market it themselves and they sell it instead in bulk to the Italians? Continue reading The Greek Olive Oil Farce

Aristoleo™ Test Kit

Crowdfunding campaign for Aristoleo™ Test Kit has Begun

Indiegogo crowdfunding campaign

Aristoleo™ test kit is a game changer for the olive oil industry. Now we have the ability to discover the best and most health promoting olive oils at the point of production. No more guessing or waiting days or weeks for lab results. Aristoleo needs your help. Donate today and be part of the change.

Dr. Eleni Melliou
Dr. Eleni Melliou one of the inventors of the Aristoleo™ Test Kit

Aristoleo™ test kit is a new invention (patent pending) discovered by Dr. Magiatis and Dr. Melliou at the University of Athens; it is in fact a laboratory in a vial. It is the first and only handheld device in the world that can measure the health benefits and medicinal value of olive oil in minutes. Aristoleo test kit was recently named one of the top ten finalists for the annual Euro Bank innovation award here in Greece. Unfortunately the announcement of the winner has been postponed due to the economic crisis which led to the banks being closed in Greece recently. Continue reading Aristoleo™ Test Kit

The Oleocanthal International Society is Born

The Oleocanthal International Society had its inaugural conference for two days in Zakynthos on May 30-31. Experts from USA, Spain and Greece in the fields of research, academia, gastronomy and media came together in order to increase their research efforts and collaboration on the health promoting aspects of phenolic compounds especially oleocanthal found in high phenolic extra virgin olive oil (EVOO) and olive products.

They Bring their collective experience and knowledge together for a common purpose. To increase research activity through collaboration, disseminate their findings through gastronomy and the media. through their own website and organizing special events, producing videos and podcasts. Their aim is to increase awareness of the health benefits of this amazing phenolic compound called Oleocanthal found in quality extra virgin olive oil (EVOO) and health benefits derived from olive products.
The founding members were some of the leading figures in olive oil reseach and innovation.
Jose Antonio Amerigo the retired physician from Spain is the man credited with the idea of starting the Oleocanthal Intenational Society. His has an intense interest in ways to prevent disease through the proper use of olive products. He works tirelessly trying to bring together the present members in order to combine their efforts in this regard. Bridging the gap between research, academia, gastronomy and media.

Dimtri Therianos between Prokopios Magiatis and Eleni Melliou.
Dimtri Therianos between Prokopios Magiatis and Eleni Melliou.

Enthusiastically sponsored by Dimitris Therianos from Zakynthos island, producer of an exceptionally organic high phenolic EVOO; http://www.therianos.gr/our-products/

The owner of The Governor Spyros Dafnis one of the sponsors of the conference in Zakynthos with Paul Breslin member of the  Oleocanthal International Society
The owner of The Governor Spyros Dafnis one of the sponsors of the conference in Zakynthos with Paul Breslin member of the Oleocanthal International Society

and Spyros Dafnis from Corfu producer of the unique raw EVOO that stays cloudy that never settles on the bottom of the bottle even after 2 years; The Governor http://thegovernor.gr/

 

Terens Quick dropped into show his supportfor the Oleocanthal International Society.
Terens Quick dropped into show his supportfor the Oleocanthal International Society.
Terns Quick was very receptive to supporting Oleocanthal International Society
Terns Quick was very receptive to supporting Oleocanthal International Society

 

Dimitris Therianos Petros Visvardis, Giorgis Sigouros, Prokopios Magiatis
Dimitris Therianos Petros Visvardis, Giorgis Sigouros, Prokopios Magiatis

Read the full article for oliveoiltimes.com here:
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-health-news/oleocanthal-international-society/47974

EVOO Awards Awaken the Competitive Spirit in Greece

It took a long time to write this article. I agonized over the structure and feel of the story and sought out as many different points of view as I could. In these days of economic crisis and media bashing of the modern Greek spirit I discovered exactly the opposite. A renewed strength and resilience and willingness to make the most out of the least. An ability to expand their knowledge base under difficult circumstances in order to maximize their potential for success. This is their story. A story of a reawakening of the Hellenic spirit of competition and glory. The winner of the Olympics was not given a wreath made of an olive twig by accident; it was by design. This was the first instance of branding and marketing of high quality olive oil and olive products. They sailed the seas trading olive oil and wine across the Mediterranean sea and beyond. The modern day traders travel on planes, trains and buses but they carry their precious legacy with them and they strive to win and win big! There is no second place there is not enough resources for second chances. The time is now for the Hellenic spirit of competition to rise once again. We will not surrender, we will not submit, we will be victorious in taking our precious cargo to the gold olive leaf podium of global success. This is their message these are their stories:

EVOO Awards Stir Competitive Spirit in Greece

“In conclusion, there is a positive consensus emerging following the NYIOOC, on the value of submitting Greek olive oil brands to organoleptic competitions along with collaborative marketing campaigns. Despite the bleak economic outlook for Greece these days, the future looks bright for those who are prepared to strive for quality. All indicators are pointing to a reawakened competitive spirit in Greece under the canopy of their ancient cultural identity; the olive tree.”

when the ancient Hellenes slept what did they dream?
To sleep is to dream and to dream is to invent and to invent is to evolve

The Hellenic Olive Oil Odyssey

The great Hellenic olive oil Odyssey has commenced. The Hellenic Republic is coming out of a long and protracted loss of direction and disarray. The crippling economic crisis has forced the modern Hellenes to look deeply into their ancient roots for inspiration. The Hellenic Olive oil industry big, small and independents are beginning to dig deep into their innate strength, creativity, and cultural inheritance. They are embarking on the long Odyssey to reclaim their rightful place at the top of the Olive oil marketing leader board. Long ago our ancestors gave us the greatest marketing campaign in the history of olive oil marketing. The crowning of the victorious Olympian with a wreath made out of an olive branch was the crowning glory of their cultural identity. They brought the olive tree and its wisdom where ever they settled.

The Greek Olive oil Odyssey lecture by Dan Flynn of UC Davis from Athan Gadanidis on Vimeo.

They are once again taking a leadership role and leading the world in developing scientific methods to measure the healthfulness of olive oil. They are once again travelling abroad and sharing their knowledge and spreading their new found knowledge.

My new article for oliveoiltimes.com
An Olive Oil Odyssey at the Winter Fancy Food Show

Greek olive oil at the Winter Fancy Food Show made in impact this year through a seminar called “The Great Olive Oil Odyssey.” The event was organized by SEVITEL, the Greek association of olive oil processors and related industries.
Ms. Filio Myrtsidou one of the presenters is an energetic supporter of Greek olive oil branding who was also one of three female participants in the Routes of the Olive Tree in 2008 — a 52-day, 23,000 km motorcycle journey from ancient Messinia in the Peloponnese along the Silk Road to carry a symbolic “flame of peace” and a 4,000 year-old olive wreath to 14 countries, arriving in China for the 2008 Olympics.
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/olive-oil-odyssey-at-winter-fancy-food/46157

The Greatest Olive Oil Marketing Campaign

Our ancient Hellenic culture gave us the ultimate marketing campaign for olives and olive oil. The crowning of a victorious Olympic athlete with a wreath made from wild olive twigs is the greatest olive oil marketing campaign in the history of advertising. Modern Greek politicians and their olive oil industry friends have taken this legacy of greatness and are selling it off in bulk. They need to show true leadership and use their power and influence to organize and uplift the olive oil sector in Greece and not only their narrow individual or regional interests. Too many times our ancient Hellenic culture is used in their marketing campaigns but not in their actions. They boast about our past Hellenic culture, but those in positions of power fail to exemplify it.

There is an ancient Hellenic maxim taken from one of Aesop’s tales “The Boastful Athlete.” In the fable, a proud athlete makes the claim that in the past he achieved a record-breaking long jump in competition on the island of Rhodes. A bystander challenges him to dispense with the boasting and simply repeat his record-breaking jump on the spot: “Here is Rhodes, lets see you jump here!” (ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα!)

READ FULL ARTICLE ON OLIVEOILTIMES.COM http://www.oliveoiltimes.com/opinion/continuing-slide-of-olive-oil-prices-in-greece/45574

Extra virgin olive oil is truly a miracle food. Finding the real thing is a Herculean task these days. My goal is to offer the results of my search for the best Extra Virgin Greek olive oils as a guide to enhancing our ability to choose wisely. Our health is our greatest asset.

Translate »